DRON ile ARAMA/KURTARMA OPERASYONU

 

 

 

Batuhan Özcan

UAV Pilot

Arama/Kurtarma Operasyonları, görevli personelin saniyeler ile yarışarak hayat kurtardığı ve bu nedenle doğru verinin kritik bir öneme sahip olduğu bir operasyon türüdür. Bu sebeple bu tür operasyonlarda eğitimli personelin yanı sıra, kullanılan araçların da veri toplama kapasitesi açısından etkisi çok büyüktür. Dronlar bu araçlar arasında giderek daha fazla ön plana çıkmaktadırlar.

Gelişen dron teknolojisi sayesinde, dronlar birçok farklı alanda kullanılabildikleri gibi, Arama Kurtarma Operasyonlarında da etkin rol oynamaya başlamıştır. Özel kameraları sayesinde görevli personellerin arama kurtarma faaliyetlerini çok daha büyük alanlarda ve çok daha hızlı şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Özellikle termal kameralar ile karanlık alanlarda bulunan insan veya hayvanlar tespit edilebilmektedir.

Dronlar kullanılarak gerçekleştirilen Arama/Kurtarma Operasyonlarındaki etkinliği ve başarıyı artırmak için aynı zamanda operasyon yönetim kabiliyetlerinin de artırılması gerekmektedir. Dronları kullanarak arama kurtarma çalışmalarını yürütmek, operasyon kapsamında gerçekleşen faaliyetin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

SeyirDefteri, operasyon planlamasını ve yönetimini dijital ortamda yapabileceğimiz bir platform olarak Arama/Kurtarma Görevlerindeki operasyon yönetim kabiliyetine katkı sunmakta ve bu sayede operasyonun başarısını artırmaya yardımcı olmaktadır.

SeyirDefteri platformunun Arama/Kurtarma faaliyetinde nasıl kullanılabileceğine yönelik örnek bir uygulama uçuş deneyimimi sizlerle paylaşarak söz konusu uygulamanın operasyon yönetim kabiliyetini artırıma konusundaki faydalarını sizlerle de paylaşmak isterim.

SeyirDefteri üzerinden yaptığım planlama ile DJI Mavic 2 Enterprise kullanarak arama kurtarma senaryosu gerçekleştirdim. Termal kamera kullanarak gözle görülemeyen alanlardaki insanları net şekilde görerek konumlarını belirledim.

Senaryo gereği ekip arkadaşlarım Abdulkadir TEKİN (Chaser) ve Ali Gergerli (Launch Pad) görüşüm dışındaki binalarda kazazede rolünde görev aldılar.

Öncelikle SeyirDefteri üzerinden planladığım uçuşumu açıp talimatlara göre ilerlemeye başladım. Uçuş öncesi checklistlerimi takip ederek dronu hazır hale getirdim ve alan taramasına başladım. RGB kamera ile alanı tarayıp kazazedeleri göremediğim için termal kamera ile detaylı tarama gerçekleştirdim. Aynı zamanda kazazedelerin talimatlarımı duyması için drona Speaker takarak ses dinlettim. Uçuş sonunda kazazedeleri başarılı bir şekilde bularak operasyonu tamamladım.

Yalnızca RGB kamera ile evin içinde göremediğim kazazedeyi termal kamera ile çok rahat bir şekilde tespit ettim. Arazi engebeli olduğu için bu işi tek başına ve teknolojik araç (dronlar ve SeyirDefteri) desteği olmadan yapmış olsaydım hem çok büyük bir zaman kaybı hem de kazazedelerin bulunamaması gibi durumlar yaşanabilirdi.

Sizlere aktarmış olduğum bu uçuş deneyimimin, dronların Arama/Kurtarma Operasyonlarında kullanımının faydaları ve SeyirDefteri platformunun operasyon etkinliğine katkısı açısından güzel bir örnek olacağını umuyorum.

Emniyetli uçuşlar.

-CONAN