ÜRÜNLER

SD.BASIC

İnsansız Hava Aracı (İHA) operasyonlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatına uyumlu olarak yönetilebilmesini, zorunlu olan kayıtların dijital olarak saklanmasını ve gerektiğinde raporlanmasını kolaylaştıran temel yazılım çözümüdür.

Gerek amatör/sportif gerekse ticari uçuş gerçekleştiren tüm bireysel pilotlar veya kurumlar tarafından kullanılabilir.

SD.AGRO

SD.BASIC çözümü ile sağlanan faydaların yanı sıra, Tarım sektörüne özel olarak gerçekleştirilecek İnsansız Hava Aracı (İHA) operasyonlarının T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına uyumlu olarak yönetilebilmesini, bitki sağlık verileri, kullanılan ilaç ve gübre verileri gibi sektöre özel kayıtların dijital olarak saklanmasını ve gerektiğinde raporlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmekte olan yazılım çözümüdür.

Tarım sektöründe ticari uçuş gerçekleştiren tüm bireysel pilotlar veya kurumlar tarafından kullanılabilir.

SD.EXPERT

SD.BASIC çözümü ile sağlanan faydaların yanı sıra, İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yönelik sigorta ürünlerinin, veri analitiğine dayalı olarak çeşitlendirilmesini ve ekonomik olarak daha erişilebilir olmasını sağlamak üzere sigorta şirketlerinin, acentelerin, satış ve bakım/onarım için yetkilendirilmiş kuruluşların ve tüm diğer paydaşların verilerinin yönetilmesi amacıyla geliştirilmekte olan yazılım çözümüdür.

İnsansız Hava Araçlarının ve ilişkili operasyonların sigortalanmasında rol alan tüm kurum ve kuruluşlar ile avantajlı ürünlerden faydalanmak isteyen ve uçuş gerçekleştiren tüm bireysel pilotlar veya kurumlar tarafından kullanılabilir.

SD.INDUSTRY

SD.BASIC çözümü ile sağlanan faydaların yanı sıra, Enerji sektöründe bakım amaçlı muayeneler başta olmak üzere Sigorta sektöründe risk analizi ve hasar tespiti gibi benzer iş akışlarına sahip alanlarda, İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen her türlü muayene ve denetim faaliyetlerine özel olarak, üretilecek kanıtların ve kayıtların dijital olarak saklanmasını ve raporlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmekte olan yazılım çözümüdür.

Ticari uçuş gerçekleştiren tüm bireysel pilotlar veya kurumlar tarafından kullanılabilir