SeyirDefteri ile Operasyonel Kabiliyet Geliştirme

Geçen ay gerçekleşen uçuşlarımızda edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizin yanı sıra SeyirDefteri’nde uçuş operasyonunun nasıl takip edildiğinden kısaca bahsetmek istiyorum.

Uçuş Operasyonları kapsamında farklı uçuş senaryoları gerçekleştirildi ve hem farklı durumlarda nasıl bir süreç izleneceği öğrenildi, hem de ekip olarak değişik senaryolara hazır olma kabiliyeti kazanıldı.

Yapılacak uçuşun hangi projeye ve hangi müşterinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini belirtmek için yeni bir proje oluşturuldu ve görev planlamasına başlandı.

Görevler, SeyirDefteri üzerinden planlanarak, uçuş öncesi, uçuş sırası, uçuş sonrası için olmak üzere takip edilecek talimatlar belirlendi.

Uçuşun raporlanmasında yardımcı olacak göreve özel formlar ile operasyon desteklendi.

Görev aracı checklist                                          Uçuş raporlama formu

Geçen ay gerçekleşen uçuşlarımızda kazanılan kabiliyetler;

  • Enerji nakil hattı muayenesi
  • Termal kamera ile arama kurtarma
  • Enkaz alanı 2D-3D harita oluşturma
  • Hasarlı yapı muayenesi

Enerji nakil hattı muayenesi

Phantom 4 RTK ve Mavic 2 Enterprise Advanced ile enerji nakil hattı muayenesi senaryosu gerçekleştirildi ve dronların oblik uçuş modları kullanılarak alandaki elektrik iletim hattına ait elemanların 3D görüntüsü çıkarıldı. Çıkan veriler Pix4D ve Terra üzerinden incelendi.

Termal kamera ile arama kurtarma

Mavic 2 Enterprise Advanced ile hasarlı yapılar arasında, termal kamera kullanarak gözle görülemeyen alanlardaki insanlar net şekilde görüldü ve konumları belirlendi.

Enkaz alanı 3D haritalama

Phantom 4 RTK ve Mavic 2 Enterprise Advanced ile senaryo gereği depremden sonra hasar görmüş alanın haritası çıkarılarak, hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasarlı yapı muayenesi

Phantom 4 RTK ve Mavic 2 Enterprise Advanced ile senaryo gereği hasarlı bir yapının muayenesi yapılarak, hasarlı yapı hakkında fiziksel veri toplandı.

Bütün yapılan operasyonlarda önceden de olduğu gibi uçuşlarımızın planlanması ve yönetilmesinde en büyük yardımcımız olan SeyirDefteri, uçuşların güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

SeyirDefteri’nin kokpit arayüzü sayesinde uçuş saatleri, uçuş türleri ve aylık uçuş sayıları verileri grafiksel şekilde gözlemlendi.

SeyirDefteri, görevlerin takibi ve yönetiminde pilotlara fazlasıyla kolaylık sağlayarak, uçuş faaliyetlerinin başarılı ve güvenli olmasını sağladı.

Emniyetli uçuşlar.

 

-CONAN