Form/Doküman Yönetimi

FORM/DOKÜMANLARINIZI YÖNETİN

Formlar ve dokümanlar yapılacak iş hakkında dikkat edilmesi gereken detayların, görev için, gereken prosedürlerin uygulanmasında ve kullanılmasında yardımcı olacak dinamik form alt yapısı içerir.

Bu dinamik formlar SeyirDefterinde Uçuş Görevlerinde, Bakım Görevlerinde, Genel Görevlerde ve diğer bir çok alanda kullanılmak üzere el kitabı, prosedür, talimat, form ve istenilen diğer formatlara göre uyarlanır.