Operasyon Yönetimi

OPERASYON YÖNETİMİ

SeyirDefteri İnsansız Hava Aracı(İHA) işleticisi olan kişi ve kuruluşların, emniyetli, yasal ve etkin biçimde faaliyet göstermesine imkan verecek bir alt yapıyı tüm kullanıcılara ekonomik olarak sağlamayı amaçlayan bir yönetim ve veri analitiği platformudur.

Bu kapsamda Emniyet Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi gibi en üst seviye Yönetim Sistemi seviyesi gereksinimleri karşılamak için Organizasyon Yönetimi, başta pilotlar olmak üzere personel ve yetkinlik yönetimi, ilave olarak görev ve uçuşların yapılması için kullanılan hava araçları ve ekipmanları kapsayan envanter ve bakım yönetimi, uçuş operasyonlarının projelerinin ve müşterilerinin yönetimi ve uçuş verilerinin yönetimi SeyirDefteri’nin kapsamını oluşturur.

İHA ve Havacılık operasyonları havacılığın doğası gereği çok disiplinli, hassas ve pahalı operasyonlardır.

Otonom uçuş kabiliyetleri her geçen gün gelişmekle birlikte operasyonların sürekli olarak izlenmesi, denetlenmesi ve hava araçlarının kullanıldığı sektörlerin özgün uygulamaları için operasyonların entegrasyonu ve uyarlanması gerekmektedir.

Ayrıca uçuş faaliyetinin öncesinde ve sonrasında da gerek emniyet gerekse yasalar açısından gerçekleştirilmesi gereken planlamalar, analizler, risk değerlendirmeleri, kontroller gibi pek çok sayıda faaliyet bulunmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerin kayıtlarının tutulması ise yasal zorunluluk olduğu kadar pilotların ve organizasyonların operasyonlarını iyileştirmeleri için de fırsatlar sunmaktadır.