SeyirDefteri.ONLINE Türkiye’nin ilk ve tek uçtan uca İnsansız Hava Aracı (İHA) Operasyon Yönetim Platformudur.

SeyirDefteri.ONLINE İnsansız Havacılık sektöründe İnsansız Hava Araçları ve bağlı ekipmanlarla operasyon gerçekleştiren tüm bireysel ve kurumsal kullanıcıları için üç temel probleme çözüm getirir.

  1. Karmaşıklık

İHA operasyonları gerçekleştirildikleri operasyonel çevre ve içerdiği üst düzey teknolojiler nedeniyle oldukça karmaşık ve detaylı planlama ve ugulama gerektiren operasyonlardır. SeyirDefteri.ONLINE platformu kullanıcılarına sağladığı uçuş öncesi ve uçuş sonrası aşamaları ve birbiri ile etkileşen tüm operasyonel unsurları planlama, uygulama, doğrulama ve analiz kabiliyetleri ile karmaşıklığı yönetmenizi kolaylaştırır.

  1. Yasal Uyum

Tüm havacılık kategorilerinde izdüşümü olan İnsansız Hava Aracı operasyonları üst düzey ve detaylı emniyet kurallarına ve yasal mevzuata uyumu zorunlu kılmaktadır. Bu mevzuat temel olarak pilot ve mürettebat, kullanılan hava aracı ve bu iki unsurun görev aldığı organizasyon başlıklarında guruplandırılabilir. SeyirDefteri.ONLINE platformu mevzuattaki güncellemeleri sürekli izleyerek Organizasyon Yönetimi, Personel Yönetimi, Envanter Yönetimi, Form ve Doküman Yönetimi kabiliyetleri ile emniyet kurallarına ve yasal mevzuata uyumunuzu güvence altına alır.

  1. Etkinlik

İHA operasyonları onlarca sektörde iş yapma biçimlerini radikal biçimde değiştirip iyileştirirken operasyon yapan bireylerin ve kuruluşların ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için maliyet ve operasyonel etkinliğin en üst düzeyde gözetilmesi gereken operasyonlardır. SeyirDefteri.ONLINE platformu sağladığı raporlama ve analiz kabiliyetleri ile kullanıcıların tüm operasyonlarına ait verileri analiz ederek operasyonlarını iyileştirmelerine imkan verir.